پایگاه خبری و اطلاع رسانی صفر دو یک 021 با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعال در حوزه خبری گزارش و مستند سازی اجتماعی و ورزشی.