حمله با گرز و شمشیر به مردم طرح رعد پلیس پیشگیری

حمله با گرز و شمشیر به مردم طرح رعد پلیس پیشگیری پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد فاتب برگزار شد.
Rate this post

حمله با گرز و شمشیر به مردم طرح رعد پلیس پیشگیری پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد فاتب برگزار شد.

حمله با گرز و شمشیر به مردم ایجاد رعب و وحشت طرح رعد پلیس پیشگیری با حضور سردار رحیمی

دستگیری هفتصد و سی و سه سارق و مالخر.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صفر دو یک سردار “حسین رحیمی” فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پنجاه‌ و ششمین مرحله از طرح رعد از دستگیری هفتصد و سی و سه سارق و مالخر خبرداد.

پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد پنجاه و شش با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت
پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد پنجاه و شش با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید