مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ حسین رحیمی سردار عباسعلی محمدیان سردار احمدرضا رادان ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح امروز با حضور سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور،فخاری استاندار تهران،صدیقی امام جمعه تهران،سردار حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و جمعی دیگر از مقامات و روسای کشوری و لشگری در حسینیه چهارده معصوم (ع) ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ انجام شد.با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور،سردار عباسعلی محمدیان جایگزین سردار حسین رحیمی و به سمت فرمانده انتظامی پایتخت منصوب شد و سردار حسین رحیمی به سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب گردید.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سرتیپ حسین رحیمی سردار عباسعلی محمدیان ستاد فاتب
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت حسینیه چهارده معصوم
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت حسینیه چهارده معصوم
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور فراجا
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور فراجا
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ستاد فاتب
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ستاد فاتب
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت ستاد فاتب
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت ستاد فاتب
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار محمدیان سرتیپ پاسدار رادان
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار محمدیان سرتیپ پاسدار رادان
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ مراسم معارفه رئیس پلیس پایتخت
سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ مراسم معارفه رئیس پلیس پایتخت
تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت سردار محمدیان سرتیپ رحیمی
تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت سردار محمدیان سرتیپ رحیمی
مراسم تودیع سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
مراسم تودیع سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه تهران مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت
آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه تهران مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس پایتخت
سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران فراجا مراسم تودیع و معارفه ستاد فاتب
سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران فراجا مراسم تودیع و معارفه ستاد فاتب
سردار حسین رحیمی مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار حسین رحیمی مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار محمدیان مراسم معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار محمدیان مراسم معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار رادان مراسم معارفه رئیس پلیس تهران بزرگ
سردار رادان مراسم معارفه رئیس پلیس تهران بزرگ
سردار مهدی معصوم بیگی مراسم معارفه رئیس پلیس پایتخت ستاد فاتب
سردار مهدی معصوم بیگی مراسم معارفه رئیس پلیس پایتخت ستاد فاتب
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ مراسم معارفه
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران بزرگ مراسم معارفه
سردار رحیمی مراسم تودیع رئیس پلیس پایتخت ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سردار رحیمی مراسم تودیع رئیس پلیس پایتخت ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سردار رادان فرمانده فراجا مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ فاتب
سردار رادان فرمانده فراجا مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ فاتب
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ ستاد فاتب سردار محمدیان سرتیپ رحیمی
مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ ستاد فاتب سردار محمدیان سرتیپ رحیمی
سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ
سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ
سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل فراجا ستاد فاتب مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس پایتخت
سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل فراجا ستاد فاتب مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس پایتخت
گزارش تصویری مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
گزارش تصویری مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
تصاویر مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس پایتخت سردار حسین رحیمی
تصاویر مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس پایتخت سردار حسین رحیمی
سردار احمد رضا رادان فرمانده فراجا مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس تهران بزرگ ستاد فاتب
سردار احمد رضا رادان فرمانده فراجا مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس تهران بزرگ ستاد فاتب
سرتیپ حسین رحیمی مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سرتیپ حسین رحیمی مراسم تودیع معارفه رئیس پلیس فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سردار سرتیپ احمدرضا رادان مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار سرتیپ احمدرضا رادان مراسم تودیع معارفه فرمانده انتظامی تهران بزرگ
3.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید