تصادف ساختگی برای سرقت خودروی بانوان توسط سارق

تصادف ساختگی برای سرقت خودروی بانوان توسط سارق حرفه ای خودرو به روش برخورد و تصادف از عقب به خودروی مورد نظر و سپس به بهانه بررسی راننده را پیاده کرده و خودرو را سرقت می نمود دستگیری در طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.
5/5 - (1 امتیاز)

تصادف ساختگی برای سرقت خودروی بانوان توسط سارق حرفه ای خودرو به روش برخورد و تصادف از عقب به خودروی مورد نظر و سپس به بهانه بررسی راننده را پیاده کرده و خودرو را سرقت می نمود دستگیری در طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.سارق دارای سابقه و تنها پس از 5 روز آزادی از زندان شروع به سرقت کرده.

تصادف ساختگی برای سرقت خودروی بانوان توسط سارق حرفه ای خودرو طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
تصادف ساختگی برای سرقت خودروی بانوان توسط سارق حرفه ای خودرو پلیس پیشگیری تهران بزرگ فاتب طرح رعد
تصادف ساختگی برای سرقت خودروی بانوان توسط سارق حرفه ای خودرو پلیس پیشگیری تهران بزرگ فاتب طرح رعد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید