باند سارقین مسلح دستگیری و غافلگیری توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

باند سارقین مسلح دستگیری و غافلگیری توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ سارقینی که به ماموران شلیک کرده و گریخته بودند و قصد سرقت مسلحانه از طلافروشی داشتند با اشراف کامل پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شدند.
Rate this post

باند سارقین مسلح دستگیری و غافلگیری توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ سارقینی که به ماموران شلیک کرده و گریخته بودند و قصد سرقت مسلحانه از طلافروشی داشتند با اشراف کامل پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیر شدند.

باند سارقین مسلح دستگیری و غافلگیری توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید