باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط پلیس دستگیر شدند

باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ با عملیات هالیوودی پلیسی دستگیر و زمینگیر شدند.
5/5 - (1 امتیاز)

باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط ماموران گشت پلیس آگاهی دستگیر شدند.

باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد دستگیر شدند
باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند
باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید