بازداشت باند سارقان که از اتباع زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

بازداشت باند سارقان که از اتباع تحت عنوان و در پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت.
5/5 - (1 امتیاز)

بازداشت باند سارقان که از اتباع زورگیری می کردند و هر سه عضو باند معتاد بوده توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ در طرح دستگیری سارقین و مالخران پایتخت در ستاد پلیس آگاهی فاتب.

بازداشت باند سارقان که از اتباع زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت
بازداشت باند سارقان که از اتباع پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت
بازداشت باند سارقان که از اتباع پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت

بازداشت باند سارقان در طرح کاشف جدید پلیس پایتخت که از اتباع تحت عنوان و در پوشش مسافرکش زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ طرح دستگیری سارقین مالخران پایتخت در ستاد پلیس آگاهی فاتب.

زورگیران در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری صفر دو یک اذعان داشتند که مواد مصرف کرده بودند و حالت عادی نداشتند و بسیار جالب است که عمده افرادی که اخیرا بازداشت می شوند این بحث را پیش میکشند.

دلیل این اظهارات بسیار واضح است طبق قانون زمانی که شخصی در حالت غیر عادی عملی را مرتکب می شود نسبت به حالت عادی و آگاهانه از محکومیت کمتری برخوردار می گردد.

بازداشت باند سارقان معتاد که از اتباع تحت عنوان مسافرکشی زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ
بازداشت باند سارقان معتاد که از اتباع تحت عنوان مسافرکشی زورگیری می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

سارقان زورگیر در ادامه اظهار داشتند که اتباع را در پوشش مسافرکش سوار می کردند و پس از طی مسافتی با چاقو آنها را تهدید کرده و اموالشان را مانند پول گوشی و … سرقت می کردند.

در ادامه اشاره به مصرف مواد داشته و دلیل سرقت هایشان را تامین پول مواد عنوان می کردند و حتی سردسته باند نیز اشاره به ظاهر مشخص مصرف کننده بودنشان نیز کرد.

زورگیران به دو مورد اشاره داشتند که با توجه به سوابق گذشته و انکار دفعات ارتکاب جرم احتمال بیشتر بودن موارد زورگیری نیز قابل پیش بینی است.

بازداشت باند سارقان معتاد که از اتباع تحت عنوان مسافرکش زورگیری با چاقو و قمه می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ
بازداشت باند سارقان معتاد که از اتباع تحت عنوان مسافرکش زورگیری با چاقو و قمه می کردند توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

فراموش نکنیم که امروزه مصرف مواد مخدر به‌عنوان یک معضل جدی کلیه جوامع بشری را تهدید می‌کند.آثار نامطلوب و ویرانگر مواد و اعتیاد روی جسم و روح انسان این نگرانی را افزایش داده و موجبات افزایش ناامنی خانوادگی و اجتماعی شده است.در جوامع کنونی منشأ بسیاری از کج رفتاریها و جرایم را مواد مخدر می‌دانند.

می توانیم منشا شروع بسیار از جرایم را مصرف مواد مخدر بدانیم و بسیاری از مجرمان دلیل اقدامات مجرمانه شان را عمدتا به دست آوردن پول مصرف مواد عنوان می کنند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید