ایمنی پایین برخی خودرو ها دلیل اصلی سرقت سارقین

ایمنی پایین برخی خودرو ها دلیل اصلی سرقت سارقین و جولان سارق و مالخر و سرقت خودرو و لوازم ماشین سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت.

ایمنی پایین برخی خودرو ها دلیل اصلی سرقت سارقین از زبان سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ضعف ساختاری خودروها تا سوئیچ و باز شدن بسیار راحت درب خودروها.

ایمنی پایین برخی خودرو ها دلیل اصلی سرقت سارقین از زبان سردار عباسعلی محمدیان
ایمنی پایین برخی خودرو ها دلیل اصلی سرقت سارقین از زبان رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان
ایمنی پایین برخی خودرو ها دلیل اصلی سرقت سارقین از زبان رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان
دلیل اصلی سرقت سارقین خودرو و لوازم ماشین ایمنی پایین و کیفیت ساخت و توصیه های رئیس پلیس تهران بزرگ
دلیل اصلی سرقت سارقین خودرو و لوازم ماشین ایمنی پایین و کیفیت ساخت و توصیه های رئیس پلیس تهران بزرگ
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت کیفیت پایین ساخت خودرو دلیل اصلی سرقت سارقین
سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت کیفیت پایین ساخت خودرو دلیل اصلی سرقت سارقین
4.3/5 - (3 امتیاز)
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید