اجرای طرح رعد 57 پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی صبح روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار گردید.در اجرای طرح رعد پلیس پیشگیری 1078 تبهکار در تهران و 242 تبهکار در شهرستان ری دستگیر شدند.

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی صبح روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 در محل ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار گردید.در اجرای طرح رعد پلیس پیشگیری 1078 تبهکار در تهران و 242 تبهکار در شهرستان ری دستگیر شدند.گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.

طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با حضور سردار رحیمی پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد 57 با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد 57 با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ پایگاه خبری صفر دو یک
طرح رعد پلیس پیشگیری شهرستان ری در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی ری
طرح رعد پلیس پیشگیری شهرستان ری در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ جلیلیان فرمانده انتظامی ری
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 423

یک پاسخ ارائه کنید