ابطال گواهینامه رانندگی جریمه نمرات منفی تخلفات حادثه ساز

ابطال گواهینامه جریمه و نمرات منفی تخلفات حادثه ساز و برخورد جدی پلیس راهور از زبان سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ.
4/5 - (3 امتیاز)

ابطال گواهینامه رانندگی جریمه و نمرات منفی تخلفات حادثه ساز و برخورد جدی پلیس راهور از زبان سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ.

ابطال گواهینامه رانندگی جریمه نمرات منفی تخلفات حادثه ساز سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
ابطال گواهینامه رانندگی جریمه نمرات منفی تخلفات حادثه ساز سرهنگ علی اصغر شریفی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
ابطال گواهینامه رانندگی جریمه نمرات منفی تخلفات حادثه ساز سرهنگ علی اصغر شریفی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید