آشپز سارق در هجدهمین طرح رعد پلیس شهرستان ری

آشپز سارق در هجدهمین طرح رعد پلیس شهرستان ری فرماندهی انتظامی شهرری دستگیر شد سرقت لوازم اماکن و منزل از جمله سرقت های این سارق آشپز می باشد.
5/5 - (2 امتیاز)

آشپز سارق در هجدهمین طرح رعد پلیس شهرستان ری اینگونه سرقت هایش را توجیه می کند که در دوران کرونا از کار اخراج شده و کار نیست در صورتی که آشپزی جز شغل های پر درآمد می باشد.

آشپز سارق در هجدهمین طرح رعد پلیس شهرستان ری فرماندهی انتظامی شهرری سارق اماکن منزل دستگیر شد
آشپز سارق در هجدهمین طرح رعد پلیس شهرستان ری فرماندهی انتظامی شهرری سرقت لوازم اماکن منزل دستگیر شد
آشپز سارق در هجدهمین طرح رعد پلیس شهرستان ری فرماندهی انتظامی شهرری سرقت لوازم اماکن منزل دستگیر شد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید